puce titre

COMPETENTIES

De Advertising Store werd opgericht door senior reclamemensen met een zeer ervaring in alle domeinen van de reclame om zo 100 % feilloos planningen en budgetten te kunnen beheren. Zij zijn zo tot een dubbele vaststelling gekomen:

Adverteerders

Adverteerders hebben dikwijls niet alle diensten nodig van een reclamebureau, zij voelen zich vaak gefrustreerd om alle diensten van een bureau te moeten betalen terwijl hun briefing beperkt blijft. Meer dan twee derde van het gevraagde materiaal stemt overeen met precieze producties en moet zonder fout beantwoorden aan specifieke budget- en kalendervereisten.

Adverteerders in die situatie zijn zeer realistisch over hetgeen zij verwachten. Zij zijn zich perfect bewust van hun verwachtingen en vragen aan reclamemensen niet om op de proppen te komen met hoogdravende strategische en conceptuele avonturen.

Indien zij beroep doen op reclamemensen, is het om frisse en verkoopstimulerende ideeën te krijgen, voor de kunst om ze op een interessante manier vorm te geven en vooral voor de bekwaamheid om ze te feilloos te kunnen produceren. Elk ander antwoord in dit type context wordt beschouwd als overbodig en nutteloos.

Les matériels

Het grootste deel van het te produceren materiaal, indien goed omschreven van bij de briefing, wat dikwijls het geval is, kan tegen veel lagere prijzen en veel sneller dan wat de meeste reclamebureaus toepassen.

Niet omdat zij “high cost” zouden zijn ten opzichte van “low cost”-oplossingen, maar wel omdat zij anders werken, met procedures en stappen die een pragmatische aanpak fundamenteel in de weg staan.

Zo is het voor hen ondenkbaar dat productietarieven van bij de bestelling kunnen vastgelegd worden, een informatie waar de adverteerder in deze context net nood aan heeft.

Deze twee vaststellingen hebben hun weerklank in de uberisatie van commerciële activiteiten.

Het lijkt vandaag de dag evident dat elk product of elke dienst gemakkelijk online bestelbaar moet kunnen zijn, zonder zware procedures en zonder hoeven te betalen voor niet gevraagde prestaties.

Talrijke beroepen in de dienstensector, die dachten immuun te zijn tegen deze revolutie, hebben deze ommezwaai achter de rug of zijn er volop mee bezig. Denk maar aan sectoren zoals reizen, verzekeringen, banken… Waarom zou de reclame het enige beroep zijn dat weerstand zou bieden aan deze evolutie? Zouden zijn acteurs, nochtans verondersteld mee te zijn met de meest efficiënte marketingstrategieën, blind zijn? Onbereikbaar of niet open? Wanneer men over deze mogelijkheden spreekt, reageren zij geschokt en sommen zij van alle redenen op om deze evidentie te negeren…

Het is nochtans overduidelijk dat een revolutie noodzakelijk is in de reclame zoals in alle andere beroepen. Wifi, 4G, teleworking, crowdsourcing, programmatie, AI… er zijn te veel efficiëntieopportuniteiten om verder blind te blijven.

Een groot deel van de meerkosten en de onvoorspelbaarheid van budgetten en planningen zijn te wijten aan de slechte productiviteit van de beroepsactoren. Denk maar aan de talloze heen en weer gesprekken om elkaar uiteindelijk te kunnen begrijpen, aan de duizenden verloren uren met nutteloze vergaderingen, aan onverantwoorde verplaatsingen…

Enkel nog negotiëren met steeds meer veeleisende aankoopdiensten volstaat al lang niet meer. Het wordt hoog tijd om anders te werken.

Dat is net wat de Advertising Store voorstelt.

Een eenvoudige oplossing, gebaseerd op de winnende e-commerceprincipes, om adverteerders al het materiaal aan te bieden dat ze nodig hebben, tegen duidelijke prijzen en timings, zonder verrassingen.

Alles gebeurt online, er wordt geen seconde verloren en er zijn geen verborgen supplementen. En geen enkel risico? Nee want aan de éne kant zijn de talenten achter de Advertising-Store allemaal senior en ervaren, een vereiste kwaliteit om dergelijke beloftes waar te maken, aan de andere kant omdat elke stap bij de behandeling van de briefings gegarandeerd en beveiligd is, met een niet facturatie of automatische terugbetaling in het geval van een eventueel probleem. Raadpleeg de rubrieken “hoe werkt het” en “facturatie en betaling” om hierover alles te weten.

Préférences

Quand vous visitez un site, certaines informations sont gardées en mémoire par votre navigateur sous forme de cookies. Vous pouvez changer ici vos préférences. Il se pourrait que bloquer ces cookies ait un impact sur votre expérience utilisateur et sur les services que nous offrons.

Cliquez pour activer/désactiver google analytics
Cliquez pour activer/désactiver google font
Cliquez pour activer/désactiver google map
Politique de confidentialité
Advertising Store maakt gebruik van cookies om haar website vlot te laten werken met de bedoeling uw surftijd bij ons zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.